I det svenska affärslandskapet blir begreppet egenanställning allt mer frekvent. Flexibiliteten och friheten som medföljer möjligheten att fakturera utan företag är lockande för många yrkesverksamma....