Radonmätning i flerbostadshus

Enligt miljöbalken är det fastighetsägarens ansvar att övervaka radonhalten i inomhusluften. Eftersom höga halter av radon kan vara skadliga för människor, är det viktigt att utföra regelbundna mätningar. Fastighetsägare bör planera och övervaka sina fastigheter kontinuerligt för att förhindra eventuella hälsoproblem. Om radonhalten överstiger riktvärdet på 200 Bq/m3, måste fastighetsägaren vidta lämpliga åtgärder för att motverka detta.

ACATRAIN Radonmätning AB tillhandahåller en komplett radonmätningstjänst som omfattar allt från planering och mätning till besiktning och åtgärdsförslag. Vårt mål är att erbjuda en hälsosam inomhusmiljö på ett kostnadseffektivt sätt till så många som möjligt. Om det har byggts om eller gått 10 år sedan en byggnad senast testades för radon bör man genomföra en mätning. Vi hjälper dig gärna att ta hand om detta!

Vi har två alternativ tillgängliga för bostadsrättsföreningar, byggbolag och andra flerbostadshusägare:

Alternativ 1 är en komplett service som tar hand om hela processen för radonmätning. Detta innebär beräkning och urval av lägenheter, planering, avisering, placering, insamling, protokollskrivning och analys av proverna på ett ackrediterat laboratorium. Vi tar också hand om mätresultaten och rapporteringen samt hanterar kommunikationen med miljökontoret. Vid förhöjda radonhalter ingår kostnadsfri rådgivning. Vi utför mätningarna på kvällar och helger för att minimera störningen för de boende. Detta innebär också att de inte behöver vara hemma för att ge tillträde till sina lägenheter och undvika nyckelhantering, vilket är fördelaktigt både för de boende och styrelsen.

Alternativ 2 är ett “Gör det själv”-paket som inkluderar en guide, kalkylator för flerbostadshus, checklista, mätinstruktioner och information som kan skrivas ut för att sättas upp på anslagstavlor eller distribueras till de boende. Om det upptäcks förhöjda radonhalter, erbjuder vi kostnadsfri rådgivning. För att uppnå tillförlitliga resultat bör radonmätningen utföras under minst 60 dagar mellan perioden 1 oktober till 30 april (eldningssäsongen). Om du endast vill ha en snabb indikation rekommenderar vi en korttidsmätning utan årsmedelvärde.

Vi utför ackrediterade radonmätningar som godkänts av både Strålsäkerhetsmyndigheten och SWEDAC. Vi erbjuder också rabatterade priser, snabb leverans och Europas snabbaste svarstider. Vår telefonsupport är känd som den bästa i Sverige och vi är stolta över att kunna erbjuda en riktigt bra service.

Beställ radonmätning för flerbostadshus här!