Category: Blogg

Radonmätare billigt

För att garantera en radonfri inomhusmiljö är det endast möjligt genom radonmätning med en radonmätare. Med våra mätpaket kan du enkelt utföra en långtidsmätning själv,...

Radonmätning i flerbostadshus

Enligt miljöbalken är det fastighetsägarens ansvar att övervaka radonhalten i inomhusluften. Eftersom höga halter av radon kan vara skadliga för människor, är det viktigt att...